Леща / Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени.

Леща, червена, суха, на цели зърна, без шушулки,…

Леща, червена, суха, на цели зърна, без шушулки, от вида Lens esculenta. Лещата е представена в опаковки по 25 kg, сурова.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура на ЕС (КН).

Обяснителни бележки към Хармонизираната система за позиция 0713 "Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени".

Номер на:
BGBG/2016/000204.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2019-11-13.

Национални ключови думи: ЗЕЛЕНЧУК СУРОВ ЧЕРВЕН ЛЕЩА ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ

Леща, кафява, суха, на цели зърна, без шушулки,…

Леща, кафява, суха, на цели зърна, без шушулки, от вида Lens cilinaris. Лещата е представена в опаковки за продажба на дребно - пакети по 500 g.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура на ЕС (КН).

Обяснителни бележки към Хармонизираната система за позиция 0713"Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени".

Номер на:
BGBG/2016/000203.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2019-11-13.

Национални ключови думи: ЗЕЛЕНЧУК ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО СУРОВ ЛЕЩА ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ