Други / Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, монтирани, за инструменти или апарати, различни от същите тези артикули, от оптически необработено стъкло.

Čeština 1 Deutsch 21 English 1 Español 1 Français 2 Italiano 1 Nederlands 1 Polski 1

  • - - 9002900010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 9002900020 80: Леща, монтирана, имаща фокусно разстояние 3,8 mm (± 0,19 mm) или 8 mm (± 0,4 mm), с относителна апертура F2.0 и диаметър непревишаващ 33 mm, предназначена за направата на CCD камери (със зарядна връзка)
  • - - 9002900030 80: Оптична единица, съставена от 1 или 2 реда от оптични влакна във формата на лещи и с диаметър 0,85 mm или по-голям, но непревишаващ 1,15 mm, вложени между 2 пластмасови плочи
  • - - 9002900040 80: Монтирани лещи, изработени от халкогенидно стъкло, пропускащо в инфрачервената област, или комбинация от халкогенидно стъкло, пропускащо в инфрачервената област, и друг материал за леща
  • - - 9002900090 80: Други