С линейна плътност, по-малка от 833,3 dtex, но не по-малка от 277,8 dtex (с метричен номер, превишаващ 12, но непревишаващ 36).

  • - - - - 5306103010 80: Прежди от лен (различни от преждите от дреб), с линейна плътност 333,3 decitex или повече (с метричен номер, непревишаващ 30) за производство на усукани или корд (многократно пресукани) прежди за връзки за обувната промишленост
  • - - - - 5306103090 80: Други