Линейноплетачни машини; прошивноплетачни машини.

  • - - 8447202000 80: Основоплетачни машини, включително Рашел машини; прошивноплетачни машини
  • - - 8447208000 80: Други