Произведени от листове / Други.

  • - - - - 3926909210 80: За технически цели, предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 3926909220 10: Други
  • - - - - - 3926909220 80: Отразяващ лист или лента, съставени от лицева повърхност от поли(винилхлорид), релефно щампована с правилни пирамидални форми, горещо слепени в успоредни линии или в мрежеста форма върху поддържаща лента от пластмасов материал, трикотажен плат или тъкан, покрити от едната страна с пластмасов материал
  • - - - - - 3926909230 80: Силиконова обвивка за гръден имплант
  • - - - - - 3926909290 80 (0/4) : Други