Друг / Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm.

  • - - - - - - 4408393010 80: Фурнирни листове от окуме: - с дължина 1270 mm или повече, но не повече от 3200 mm, - с широчина 150 mmили повече, но не повече от 2000 mm, - с дебелина 0,5 mmили повече, но не повече от 4 mm, - нешлайфани и - нерендосани
  • - - - - - - 4408393090 80: Други