От поли(винилбутирал) / Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали.

  • - - - 3920910010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3920910051 10: Други
  • - - - - 3920910051 80: Фолио от поливинилбутирал с тегловно съдържание 25|% или повече, но не повече от 28|% триизобутил фосфат като пластификатор
  • - - - - 3920910052 80: Фолио от поли(винилбутирал): -|с тегловно съдържание на триетиленгликол бис(2-етилхексаноат) от 26|% или повече, но не повече от 30|%, като пластификатор, -|с дебелина 0,73|mm или повече, но не повече от 1,50|mm
  • - - - - 3920910091 80: Фолио от поли(винилбутирал) с градуирана оцветена ивица
  • - - - - 3920910093 80: Фолио от поли(етилентерефталат), неметализирано или метализирано от едната или двете страни, или ламинирано фолио от поли(етилентерефталат), метализирано само от външните страни, със следните характеристики: -|пропускливост на видимата светлина 50|% или повече, -|покрито от едната страна или от двете странисъс слой от поли(винилбутирал), но непокрит ос лепило или друг материал с изключение на поли(винилбутирал), -|с обща дебелина не повече от 0,2|mm, без да се взема предвид на личието наполи(винилбутирал) и с дебелина на наличния поли(винилбутирал) повече от 0,2|mm
  • - - - - 3920910095 10: Съекструдирано трислойно фолио от поли(винилбутирал)
  • - - - - - 3920910095 80: Съекструдирано трислойно фолио от поли(винилбутирал)|с градуирана цветна лента, съдържащо тегловно 29|% или повече, но не повече от 31|%|2,2'-етилендиоксидиетил бис(2-етилхексаноат) като пластификатор
  • - - - - - 3920910097 80: Други
  • - - - - 3920910099 80: Други