Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m$2.

  • - - - 5208221600 10: Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m$2, но непревишаващо 130 g/m$2, с широчина
  • - - - - 5208221600 80: Непревишаваща 165 сm
  • - - - - 5208221900 80: Превишаваща 165 сm
  • - - - 5208229600 10: Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 g/m$2, с широчина
  • - - - - 5208229600 80: Непревишаваща 165 сm
  • - - - - 5208229900 80: Превишаваща 165 сm