С вместимост, превишаваща 340 литра.

Deutsch 2 English 1 Français 2 Svenska 10

  • - - - - 8418211010 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - 8418211090 80: Други