Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой.

  • - - 0601101000 80: Зюмбюли
  • - - 0601102000 80: Нарциси
  • - - 0601103000 80: Лалета
  • - - 0601104000 80: Гладиоли
  • - - 0601109000 80: Други