Магнезиев оксид, различен от калцинирания магнезиев карбонат (магнезит).

  • - - - 2519901010 80: Електростопен магнезиев оксид с чистота тегловни 94|% или повече
  • - - - 2519901090 80: Друг