С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но по-малко от 60 %.

English 1 Magyar 1 Nederlands 2

  • - - - 0405201010 80: В директна опаковка с нетно съдържание 1 kg или по-малко
  • - - - 0405201080 80: Други