С дебелина, по-малка от 0,35 mm.

Deutsch 1

  • - - - - - 7211238011 10: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - - - - 7211238011 80: На рулони, отгряти (наречени „черна ламарина“)
  • - - - - - - 7211238019 80: Други
  • - - - - - 7211238093 10: С широчина, непревишаваща 500 mm
  • - - - - - - 7211238093 20: На рулони, предназначени за произвидството на бяла ламарина
  • - - - - - - - 7211238093 80: Отгряти (наречени „черна ламарина“)
  • - - - - - - - 7211238095 80: Други
  • - - - - - - 7211238097 10: Други
  • - - - - - - - 7211238097 80: На рулони, отгряти (наречени „черна ламарина“)
  • - - - - - - - 7211238099 80: Други