Оцветени в масата си, матови, плакирани (дублирани) или с абсорбиращ или отразяващ слой.

Deutsch 7

  • - - - - 7007192010 80: Стъклени плочи с размер на диагонала 81,28 cm (± 1,5 cm) или повече, но непревишаващ 185,42 cm (± 1,5 cm), от темперирано стъкло; покрити с мрежесто фолио и с фолио, поглъщащо инфрачервените лъчи, или с проводящ слой, нанесен чрез катодна пулверизация, дори с допълнителен антиотражателен слой върху едната или двете страни, използвана в производството на изделия, попадащи в позиция 8528
  • - - - - 7007192090 80: Други