Вентили за масленохидравлични трансмисии.

Deutsch 16 Italiano 1 Polski 2

  • - - - 8481201020 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8481201090 80: Други