Други / Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени.

  • - - - 1513191100 10: Твърди фракции
  • - - - - 1513191100 80: Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
  • - - - - 1513191900 80: Представени по друг начин
  • - - - 1513193000 10: Други
  • - - - - 1513193000 80 (2/0) : Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
  • - - - - 1513199100 10: Други
  • - - - - - 1513199100 80: Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
  • - - - - - 1513199900 80: Представени по друг начин