Черни / Печатарски мастила, мастила за писане или чертане и други мастила, дори концентрирани или в твърдо състояние.

  • - - - 3215110010 80: Печатарски мастила в течно състояние, съставени от винилакрилатен съполимер и цветни пигменти в изопарафини, съдържащи тегловно не повече от 13 % винилакрилатен съполимер и цветни пигменти
  • - - - 3215110090 80: Други