Други / От други текстилни материали.

Deutsch 7

  • - - - 5801909010 80: От коприна, от копринена дреб или други отпадъци от коприна
  • - - - 5801909020 80: От рами
  • - - - 5801909090 80: Други