На базата на екстракти, есенции или концентрати от чай или мате.

  • - - - - 2101209210 80: Несъдържащи млечни мазнини, млечни протеини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 2,5 % млечни протеини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте
  • - - - - 2101209282 10 (0/2) : Други
  • - - - - - 2101209282 80: съдържащи като нетно тегло 65 % или повече прибавена захар от захарна тръстика или от захарно цвекло от подпозиции 1701 91- 1701 99
  • - - - - - 2101209299 80 (0/1) : Други