Други / Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, несъдържащи електрически конектори, електрически изолирани части, намотки, контакти, нито други електрически части.

Čeština 4 Deutsch 30 Français 1 Latviešu 1

  • - - - - 8487905910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 8487905990 80: Други