Други / Машини и апарати за производство на целулозна маса от влакнести целулозни материали или за производство или дообработка на хартия или картон.

Deutsch 3 Suomi 4 Svenska 1

  • - - - 8439990010 80: Смукателни барабани от легирана стомана, прозведени с центробежно леене, неперфорирани, под формата на тръби от легирана стомана, с дължина превишаваща 3 000 mm и с външен диаметър превишаващ 550 mm
  • - - - 8439990090 80: Други