Други мебели за охлаждане или замразяване.

Deutsch 10 Suomi 1 Nederlands 1 Polski 3 Svenska 1

  • - - - 8418509010 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - 8418509090 80: Други