Мебели за сядане (с изключение на тези от № 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 9401100000 80: Седалки от видовете, използвани във въздухоплавателни средства
 • - 9401200000 80: Седалки от видовете, използвани в автомобилни превозни средства
 • - 9401300000 80: Въртящи се столове, регулируеми на височина
 • - 9401400000 80: Мебели за сядане, които могат да стават на легла, различни от оборудването за къмпинг или за градини
 • - 9401520000 10: Мебели за сядане от ратан, от ракита, от бамбук или от подобни материали
 • - - 9401520000 80: От бамбук
 • - - 9401530000 80: От ратан
 • - - 9401590000 80: Други
 • - 9401610000 10 (0/1) : Други мебели за сядане с рамки от дърво
 • - - 9401610000 80: Тапицирани
 • - - 9401690000 80: Други
 • - 9401710000 10 (0/1) : Други мебели за сядане с рамки от метал
 • - - 9401710000 80: Тапицирани
 • - - 9401790000 80 (0/2) : Други
 • - 9401800000 80: Други мебели за сядане
 • - 9401900000 80 (4/0) : Части