Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани.

Čeština 1 Deutsch 31 Ελληνικά 2 English 6 Español 8 Français 30 Magyar 1 Italiano 2 Nederlands 9

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 1605100000 80 (6/0) : Раци
 • - 1605210000 10: Скариди
 • - - 1605210000 80 (2/0) : Не в херметически затворени опаковки
 • - - 1605290000 80 (13/0) : Други
 • - 1605300000 80 (2/0) : Омари
 • - 1605400000 80 (3/0) : Други ракообразни
 • - 1605510000 10: Мекотели
 • - - 1605510000 80: Стриди
 • - - 1605520000 80 (2/0) : Миди Сен Жак (морски гребени), включително калугерици
 • - - 1605530000 80 (2/0) : Миди
 • - - 1605540000 80: Сепия и сепиоли, калмари и рогачи
 • - - 1605550000 80: Октопод
 • - - 1605560000 80: Миди и сърцевидки
 • - - 1605570000 80: Морски охлюви абалон
 • - - 1605580000 80: Охлюви, различни от морските
 • - - 1605590000 80 (2/0) : Други
 • - 1605610000 10: Други водни безгръбначни
 • - - 1605610000 80: Морски краставици
 • - - 1605620000 80: Морски таралежи
 • - - 1605630000 80: Медузи
 • - - 1605690000 80: Други