Обезкостени / Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени.

  • - - 0202301000 80 (8/0) : Предни четвъртинки, цели или нарязани максимум на пет парчета, като всяка предна четвъртинка е замразена поотделно; "компенсирани" четвъртинки, замразени на два блока, единият от които съдържа предната четвъртинка, цяла или нарязана на максимум пет парчета, а другият - задната четвъртинка без филето, в едно цяло парче
  • - - 0202305000 80 (8/0) : Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди, наречени "австралийски"
  • - - 0202309000 80 (15/0) : Други