Съдържащи тегловно 25% или повече, но по-малко от 57% месо или карантии от домашни птици.

Deutsch 32 English 49 Español 20 Suomi 1 Français 45 Italiano 1 Nederlands 35 Polski 61 Slovenščina 2 Svenska 6

* За целите на определянето на процента птиче месо не се отчита теглото на костите.