По-малко от 0,2 % / Други.

  • - - - - - 2202999110 80: Плодови сокове или зеленчукови сокове, разредени с вода или газирани
  • - - - - - 2202999190 80: Други