С мощност, превишаваща 50 000 kW.

  • - - - - 8411828010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8411828090 80: Други