ОРЪЖИЯ, МУНИЦИИ И ТЕХНИТЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

  • 9301000000 80 (3/0) : Бойни оръжия, различни от револверите, пистолетите и хладните оръжия от № 9307
  • 9302000000 80: Револвери и пистолети, различни от тези от № 9303 или 9304
  • 9303000000 80 (4/0) : Други огнестрелни оръжия и подобни устройства, използващи възпламеняването на барута (например ловни пушки и карабини, огнестрелни оръжия, които могат да бъдат заредени само през дулото, пистолети за изстрелване на ракети и други подобни, предназначени единствено за изстрелването на сигнални ракети, пистолети и револвери за изстрелване на халосни патрони, пистолети за предварително зашеметяване на добитъка при клане, оръдия за изстрелване на котвени въжета)
  • 9304000000 80: Други оръжия (например пушки, карабини и пистолети със сгъстен въздух или газ, палки), с изключение на тези от № 9307
  • 9305000000 80 (5/0) : Части и принадлежности за артикулите от № 9301 до 9304
  • 9306000000 80 (5/0) : Бомби, гранати, торпили, мини, ракети, патрони и други муниции и снаряди, и техните части, включително сачмите, ловните куршуми и набивките за патрони
  • 9307000000 80: Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия, техните части и ножници