От найлон или от други полиамиди.

  • - - 5902101000 80: Импрегнирани с каучук
  • - - 5902109000 80: Други