Ударни музикални инструменти (например барабани, тъпани, ксилофони, цимбали, кастанети, маракаси).

Čeština 15 Deutsch 58 English 2 Español 5 Français 1 Nederlands 3

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

Комплект барабани - ударни музикални инструменти.…

Комплект барабани - ударни музикални инструменти. Комплекта съдържа 6 броя различни барабани (басов барабан, барабан за крак, два том барабана, барабанче и цимбал) с различни размери.

Барабаните са направени от шперплат, пластмаса и метал. Всички барабани са свързани с обща стойка и се продават като комплект.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ ПЛАСТМАСИ ШПЕРПЛАТ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ