Разтвори, посочени в забележка 4 от настоящата глава.

Deutsch 1 Français 1 Nederlands 1

  • - - - 3208101010 80: Съполимерна смола на термопластичен полиестер, със съдържание на твърдо вещество 30 %, или повече, но не повече от 50 %, в органични разтворители
  • - - - 3208101090 80: Друго