Други / Други зеленчуци / Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени.

Deutsch 2

  • - - - - 0710805920 80: Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)
  • - - - - 0710805990 80: Други