Други / Издънки, невкоренени и калеми.

Deutsch 1 English 1 Nederlands 2

  • - - - 0602109010 80: от Momordica L., Solanum Melongena L. и Trichosanthes L.
  • - - - 0602109090 80: Други