Непластифицирани / Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми.

  • - - - 3912110020 80: Целулозен ацетат под формата на люспи
  • - - - 3912110030 80: Целулозен триацетат (CAS RN 9012-09-3)
  • - - - 3912110040 80: Целулозен диацетат на прах
  • - - - 3912110090 80: Други