С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 6 %.

  • - - 0401201100 10: Непревишаващо 3|%
  • - - - 0401201100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2|l
  • - - - 0401201900 80: Други
  • - - 0401209100 10: Превишаващо 3|%
  • - - - 0401209100 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2|l
  • - - - 0401209900 80: Други