Други, само горещовалцовани, ненавити.

  • - - 7225401200 80 (2/0) : От инструментални стомани
  • - - 7225401500 80 (2/0) : От бързорежещи (рапидни) стомани
  • - - 7225404000 10: Други
  • - - - 7225404000 80: С дебелина, превишаваща 10|mm
  • - - - 7225406000 80 (2/0) : С дебелина 4,75|mm или повече, но непревишаваща 10|mm
  • - - - 7225409000 80: С дебелина, по-малка от 4,75|mm