От бързорежещи (рапидни) стомани.

  • - - - 7225401520 80: Продукти без релефни мотиви, с дебелина над 10 mm или с дебелина от 4,75 mm или повече, но не повече от 10 mm, и широчина 2050 mm или повече
  • - - - 7225401595 80: Други