Други / Ненаситени / Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми.

Français 2 Slovenščina 1

  • - - - - 3907919010 80: Предполимер на диалилфталат, под формата на прах
  • - - - - 3907919090 80: Други