Компенсирани четвъртинки / Други необезкостени разфасовки.

  • - - - 0201202010 80: Висококачествено месо от животни от рода на едрия рогат добитък
  • - - - 0201202091 10: Други
  • - - - - 0201202091 80: Kомпенсирани четвъртинки с тегло, равно или превишаващо 90 kg, но непревишаващо 150 kg, с ниска степен на вкостеняване на хрущялите (особено тазовите -"symphysis pubis" и тези по върховете на гръбначните прешлени - "vertebral apophyses"), чието месо е със светлорозов цвят и чиято мазнина е с много фина структура и с бял до светложълт цвят
  • - - - - 0201202093 80: от бизон
  • - - - - 0201202099 80: Други