Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени.

  • - - - 0203221100 10: От домашни свине
  • - - - - 0203221100 80: Бутове и разфасовки от тях
  • - - - - 0203221900 80: Плешки и разфасовки от тях
  • - - - 0203229000 80: Други