Необработени (Virgin) / Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени.

  • - - 1509101000 80: Необработено (Virgin) маслиново масло, за осветление
  • - - 1509102000 80 (2/0) : Необработено маслиново масло "Extra virgin"
  • - - 1509108000 80 (2/0) : Други