Друго / Необработено олово / ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ОТ ОЛОВО.

  • - - - 7801991000 80: С тегловно съдържание на сребро 0,02% или повече и предназначено за рафиниране (олово за преработка)
  • - - - 7801999000 80: Друго