Необработен; прахове / Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (целтий), индий, ниобий (колумбий), рений и талий, както и изделията от тези метали, включително отпадъците и отломките.

  • - - - 8112211000 80: Хромови сплави, с тегловно съдържание на никел, повече от 10%
  • - - - 8112219000 80: Други