Непластифициран / Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми.

  • - - - 3904210010 80: Под формата на гранули, предназначен за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3904210090 80: Други