Други / На роли с широчина, непревишаваща 20 сm.

Čeština 1 Deutsch 4

  • - - - - 3919101910 80: Отразяващо фолио, съставено от слой полиуретан, със знак за защита от фалшифициране, подправяне или заменяне на данни или изготвяне на дубликати или официален знак за определена употреба, и вложени стъклени перлички от едната страна, с лепилен слой върху другата страна, покрито от едната или от двете страни с отделящ се защитен лист
  • - - - - 3919101920 80: Ролки от двустранно-лепяща лента: - с покритие от невулканизиран естествен или синтетичен каучук - с широчина 20mm или повече, но не повече от 40mm - съдържаща силикон, алуминиев хидроксид, акрил и уретан
  • - - - - 3919101990 80: Други