Превишаваща 18 kW, но непревишаваща 37 kW.

  • - - - 8701921000 80: Селскостопански трактори и горски трактори, колесни
  • - - - 8701929000 80: Други