Други / Прежди от отпадъци от естествена коприна, непригодени за продажба на дребно.

  • - - 5005009010 80: Прежди изцяло от отпадъци от естествена коприна (дреб), непригодени за продажба на дребно
  • - - 5005009090 80: Други