Неразфасовани, замразени / Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени.

  • - - - 0207521000 80: Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени "гъски 82 %"
  • - - - 0207529000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени "гъски 75 %" или представени по друг начин