Комплектувани механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони).

  • - - - 9110111000 80: С баланс със спирална пружина
  • - - - 9110119000 80: Други